Proszę czekać
Proszę czekać

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

Działając na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006r.o likwidacji niepodjętych depozytów Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu poszukuje spadkobierców Jana Wyrozumskiego urodzonego dnia 19.04.1922 r., syna Józefa i Emilii zmarłego dnia 18.01.2006 r., przebywającego w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantóww Opolu w okresie od 30.12.1993 r. do 18.01.2006 r.

Informujemy, iż po zmarłym pozostał spadek. Warunkiem jego otrzymania jest przedłożenie przez osobę uprawnioną prawomocnego postanowienia właściwego sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym lub sporządzonego przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia.

W sprawie podjęcia depozytu spadkobiercy powinni niezwłocznie osobiście skontaktować się z pracownikiem Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu mającym siedzibę przy ul. Chmielowickiej 6, 45-758 Opole. Pod numer telefonu 77 457-54-95 wew. 37.

Zastrzegamy, że w przypadku niepodjęcia przez spadkobierców depozytu w terminie 6 miesięcy od dnia wywieszenia niniejszego wezwania tj.od dnia 05.02.2024 r. zostanie on zlikwidowany na zasadach przewidzianych przepisami ustawy z dnia 18 października 2006 r., o likwidacji niepodjętych depozytów.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 191
Podmiot udostępniający: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
Nazwa dokumentu: Poszukiwanie spadkobierców Jana Wyrozumskiego
Skrócony opis: Działając na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006r.o likwidacji niepodjętych depozytów Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu poszukuje spadkobierców Jana Wyrozumskiego urodzonego dnia 19.04.1922 r, syna Józefa i Emilii zmarłego dnia 18.01.2006r, przebywającego w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu w okresie od 30.12.1993r.do 18.01.2006 r.
Osoba, która wytworzyła informację: Marta Tokarczyk
Osoba, która udostępnia informację: Marta Tokarczyk
Data wytworzenia informacji: 19.02.2024 21:12:16
Data udostępnienia informacji: 19.02.2024 21:26:07
Data ostatniej aktualizacji: 19.02.2024 21:25:02
Rejestr zmian